Financieel beheer

  • Controleren van de facturen en betalingen en het boeken per kostensoort aangepast aan de statuten van ieder individueel gebouw
  • Openen van een rekening bij de bankinstelling gekozen door de vereniging
  • Opmaken van de betalingsdocumenten en verzenden aan de leden van de raad van mede-eigendom (zij hebben ook handtekeningbevoegdheid op de bankrekening van de vereniging)
  • Samenstellen van het jaarlijks werkingskapitaal en eventueel reservekapitaal
  • Opvragen van vier voorschotten en een eindafrekening per jaar of opstellen van vier afrekeningen per jaar of volgens de statuten van het gebouw
  • Versturen van rappels rekening houdende met vervaldagen
  • Betwisten van facturen indien zij niet conform zijn met de geleverde prestaties
  • Versturen van een gedetailleerd overzicht van de facturen, situatie van de kas en een financieel jaaroverzicht aan alle eigenaars

Tags :