Technisch beheer

  • Contacteren van de reguliere leveranciers bij eventuele pannes en opstellen van een technische fiche voor elk gebouw
  • Opvragen van de nodige offertes
  • Opvolging van de werken
  • Optimaliseren van de kostprijs voor verwarming en elektriciteit
  • Opvolgen van verbruik van gas, stookolie, elektriciteit en water
  • Opstellen van ramingen voor het onderhoud en het vernieuwen van de technische installaties van het gebouw, telkens voor een periode van 10 jaar
  • Bepalen van vocht en condensatieproblemen in de appartementen d.m.v. de nodige technische apparatuur
  • Bepalen van de vochtabsorptie van de gevels en eventueel oplossingen bieden bij vochtproblemen
  • Technisch bijstaan bij problemen of vragen i.v.m. de lift, de centrale verwarming en pompinstallaties
  • Ter beschikking stellen van een 24/24u wachtdienst. Er wordt slechts een externe firma aangesteld als de reguliere leverancier niet ingeschakeld kan worden.

Tags :