Administratief beheer

  • Bijhouden van een lijst van de basisgegevens per gebouw en eigenaar
  • Houden van vergaderingen met de raad van mede-eigendom
  • Organiseren van een jaarlijkse algemene vergadering der mede-eigenaars
  • Opvolgen van de beslissingen getroffen dor de algemene vergadering der mede-eigenaars en welke vermeld staan in de statuten van het gebouw
  • Opstellen en versturen van de verslagen aan alle eigenaars
  • Afsluiten en opvolgen van verzekeringscontracten
  • Aanwerven en opvolgen van de conciërge of poetsvrouw
  • Indienen van bezwaarschriften in verband met de Vlaamse Milieu Maatschappij t.o.v. de overheid

Tags :